خدمات

سياست اين شركت در جلب رضايت مشتري از طريق ارا ئه خدمات پس از فروش با تكيه بر اجراي دستورالعمل هاي جهاني شامل :                                                                                                      

1- سرويس ونگهداري در 24 ساعت شبانه روز و365 روز در سال

 2- پاسخگويي سريع وكنترل هزينه هاي كار فرما با انجام سرويس هاي به موقع 

3- بازديدهاي فني دوره اي و ارائه گزارشات مكتوب به كار فرما

4- تامين قطعات اصلي در كوتاهترين زمان ممكن

5- سرويس هاي ماهيانه تحت نظارت شركت 

6-  باز سازي ، نوسازي ،آسانسورها طبق آخرين دستاوردها و استانداردها

7- نصب وفروش آسانسور و بالابر

8- و مشاوره فني، ميباشد كه سبب تمايز خدمات اين شركت با ساير رقبا گرديده است .