فروش محصولات کنترل دسترسی(محدودسازی)

روشن و خاموش کردن بالابر و یا آسانسور فقط با کارت همان شخصکاملا تست شده و ایزوله شده برای محیط های شرجی و رطوبتی مانند شهرهای شمال و جنوبدارای مدار محافظ برق برای جلوگیری از خطر نوسانات برق شهرقابلیت شارژ کارت  و قابلیت نصب به جهت خاموش کردن چراغهای اتاق پس از به پایان رسیدن ساعات کاریاولین دستگاه دارای نمایشگر دیجیتال و نمایش پیغام ها در نمایشگردارای LED نورانی جهت مشخص شدن محل ورود کارت در مکان های تاریک قابلیت اتصال به روشنایی،کولر،برق و غیره... قابلیت ایجاد کارت مجدد در صورت مفقود شدن کارت ها امکان برداشته شدن و نصب در محل دیگر بدون خرابی نصب سریع، تمیز و آساندو سال ضمانت تعویض